T5. Th7 18th, 2024

Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 26.4, T.Ư Đảng đã họp hội nghị bất thường để xem xét cho thôi giữ các chức vụ,

nghỉ công tác của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Theo T.Ư Đảng, ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước,

được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng

của Đảng và Nhà nước.

T.Ư Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức- Ảnh 1.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu tại Quốc hội

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu

gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp

luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác

.
Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ

Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *